STACON sro
Družstevná č. 345
913 21 Trenčianska Turná
Tel.: 032/6490138, 39
E-mail: stacon@staconsro.sk
Ekonomické oddelenie:
ekonom@staconsro.sk
Technické oddelenie: rsramka@staconsro.sk
Webová stránka
sa pripravuje