Ciele spoločnosti

Našími hlavnými cielmi sú spokojnosť zákaznikov a BOZP

Realizácia stavieb:

 • naším najvyšším cieľom je kvalita práce a doržiavanie termínov
 • zvyšovanie spokojnosti zákaznikov
 • sledovanie nových technológii a ich zavádzanie do pracovného procesu
 • udržanie si konkurencieschopnosti a postavenia na trhu
 • rozvíjanie odborných spôsobilostí našich kolegov
 • zamestnancov motivovať k vyšším pracovným výkonom
 • zapájať sa do výziev na zlepšovanie životného prostredia

BOZP:

 • udržať si doterajšie nízke percento úrazovosti na stavbách
 • pravidelnými školeniami a kontrolami predchádzať úrazom
 • vykonávať preventívne prehliadky nástrojov potrebných k realizácii 
 • pravidelne kontrolovať PO
 • zapojiť všetkých účastníkov realizácie do programu ochrany zdravia