Štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti

Ing. Pavol Bogár - konateľ spoločnosti
032/6490139
 stacon@staconsro.sk, pbogar@staconsro.sk
Eduard Brigant - konateľ spoločnosti,výrobný úsek
032/6490138
stacon@staconsro.sk, ebrigant@staconsro.sk

Ekonomické a personálne  oddelenie


032/6490139, 0918383207
ekonom@staconsro.sk

Výrobné oddelenie

Eduard Brigant
032/6490138
stacon@staconsro.sk, ebrigant@staconsro.sk

Technické oddelenie

Ing. Pavol Bogíár
032/6490139
pbogar@staconsro.sk

Realizácia stavieb, stavbyvedúci

Jakub Krovina - 0918338960
Ing. Dušan Helik  - 0918579967

Doprava a Servisné stredisko

Karol Petrík - 0907784267