Referencie

V realizácií 2021

 • Rodinný dom Dubodiel
 • Rodinný dom Kolačín
 • Rekonštrukcia ambulancie Trenčín
 • Rodinný dom Trenčín - Opatová
 • Rekonštrukcia a prístavba prístavba fary Motešice
 • Protihlukové opatrenia Vetropack
 •  
 • Odovzdané stavby
 • Rodinný dom Skalka 2006
 • Rodinný dom V. Hradná 2006-2007
 • Rekonštrukcia a nadstavba UPSVaR  TO 2006 betónové konštrukcie
 • Verejné WC TN 2006, betónové konštrukcie subdodávka pre FKL Topoľčany
 • Emerson N.Mesto n.Váhom admin. budova – Emerson  07-09/2006 sádrokartónové konštrukcie
 • Skladová hala Drietoma  Imperátor s.r.o. 08-12/2006 na kľuč VDS
 • ASKO TN 08-09/2006 dlažby a obklady cca 800 m2  sub. pre Keraming Trenčín
 • Cestná  mostová váha N.Mesto n. Váhom Holcim Slovensko 01/07 bet .konštrukcie
 • Rekonštrukcia predajne potravín Lidl Trenčín ul. Solahovská 01-03/07
 • Asko Nábytok Budapešť 03-04/07 Keramické dlažby a obklady
 • Rodinný dom Ing.arch. Hrenák Opatová – Trenčín 05-09/07 hrubá stavba 1. Etapa
 • Parkovací dom Trenčín 04-06/07 Železobetónová nosná konštrukcia
 • ORB –Zóna Myjava nadstavba obytného podkrovia obytného domu hrubá stavba     04-06/07
 • BMW Trenčín zvislé nosné konštrukcie, úpravy povrchov obklady a dlažby  06-09/07
 • Rekonštrukcia objektov KSNP a VSB Trenčín 04-07/07
 • Rekonštrukcia Zdravotnej školy Trenčín 06-08/07, 08-09/11
 • Rozšírenie ručnej výroby Imperátor Drietoma – rekonštrukcia 09/2007
 • Rodinný dom  Trenčianske Stankovce  ing. Brudńák rekonštrukcia  04-06/07
 • Rodinný dom  Trenčín Záblatie  2008-2009 
 • Polyfunkčný objekt a vinotéka Púchov - 2007/2008
 • Ametist Slovakia Dubnica nad Váhom   2009-2010  p. Vávra  0905 838 935
 • Prístavba kostola Juh Trenčín a farský úrad  2009
 • Obytný dom Pod Sokolice 2008/2009
 • Bytový dom J. Zemana Trenčín 2008/2009 - za túto stavbu sme získali hlavnú cenu v súťaži spol. Baumit s.r.o. FASÁDA ROKA 2010 v kategórii novostavba, zatepľovací systém Baumit
 • Prístavba priestorov Autoštýl Trenčianska Turná - 2009 / 2010   – Stavba bola medzi 10 nominovanými stavbami v celoštátnej  súťaži STAVBA ROKA 2010
 • Skladová hala Trenčianske Stankovce 2009
 • BD Poľná Trenčín 2009-2010 ADOZ s.r.o.
 • BD Soblahov 1, etapa hrubá stavba 2010-2011
 • Prevádzkový areál spoločnosti Vikra s.r.o. Dubnica nad Váhom 2011
 • Ovocný Liehovar Dolná Poruba
 • Rekonštrukcia BD Trenčín ul. Zlatovská  2011
 • Polyfunkčný objekt Záfortňa  Bánovce nad Bebravou p. 2011- 2013  
 • Rekonštrukcia Verejných WC Bánovce nad Bebravou 2011
 • Rezidenčný komplex a radové domy ul.Olbrachtova Trenčín
 • Oprava priestorov firmy Vaillant
 • Priehlbeň v suterene Brezovák
 • RD Trenčín 2013
 • Rekonštrukcia WC na ZŠ J. Lipského Trenčianske Stankovce 2012
 • Terasa a parkovisko FORMULA 2013-2014
 • Byty Villa Park rekonštrukcia 2013 Trenčín
 • Prestavba a prístavba RD,Bernolákova Trenčín 2013
 • Prepojenie kanalizácie NDS - odpočívadlo Zablatie 2013
 • RD Šebík - hrubá stavba, Nemšová 2012-2013
 • Spevnené plochy - dlažba Trenčianske Stankovce 2013
 • RD Trenčianske Teplice 2013-2014
 • RB Kubrá žb. Strop 2013
 • Rekonštrukcia bytu Nemšová 2013
 • RD Kubrá  - hrubá stavba 2013
 • RD Piaristická - hrubá stavba Trenčín 2013
 • Úpravy terás - Hviezdoslavova 2013-2014 Trenčín
 • Zateplenie fasády penzionu Anna Trenčianske Teplice 2013-2014
 • RD Bratko Trečín - hrubá stavba 2014
 • Rekonštrukcia vstupnej haly firmy Cherad Trnava 2014
 • Oprava porúch Obecných objektov Veľké Držkovce 2014
 • Rekonštrukcia terás - Hviezdoslavova II. etapa 2014
 • Rodinný dom Trenčianska Turná 2014
 • Prestavba obchodného domu na Bytový dom Trenčianske Teplice 2014
 • Rodinný dom V. Bierovce - hrubá stavba 2014-2015
 • Chodník pri ceste III/50719 Trenčianske Stankovce 2014
 • 8 garáží - TRENĆÍN JUH  2014
 • Zateplenie objektu družiny T. Stankovce 2014
 • Spevnené plochy Trenčianske Stankovce
 • Zariadenie cestovného ruchu s relaxačným centrom Trenčín hrubá stavba 2015
 • Rodinný dom  Dubnica nad Váhom 2015
 • Rodinný dom Trenčianska Turná 2015
 • Prístavba garáže Autoštýl 2015
 • Spodná stavba haly Kremnica  2016
 • Rekonštrukcia  ZŠ  2016
 • Stavebné úpravy chemické laboratorium Cherad 2015,2016
 • Zateplenie fasády RD 2016
 • Zateplenie budovy na Vaj. ul. Trenčín 2016 
 • Rekonštrukcia RD Kubrá 2016
 • Základové konštrukcie pre  MATADOR DnV 2016
 • Nadstavba RD - Livinske Opatovce 2016
 • RD Sidus - hrubá stavba 2016
 • Základ pod stroj TX1 - Trenčín 2016
 • Základ pod posuvné pece - ZTS METALURG 2016
 • Spevnené plochy RD Nemšová 2016
 • Rekonštrukcia  ZŠ 2016
 • Rekonštrukcia WC - HF Na JUS 2016
 • Základy pod stroje VIPO - ODES 2016
 • Monolitické žb konštrukcie  DAMO 2016
 • Prístavba parkovísk AUTOŠTÝL a.s. 2016-2017
 • Športovisko Horňany 2016
 • RD Nová Dubnica - hrubá stavba 2016-2017
 • Zateplenie 7. b.j.2017
 • Rodinný dom  Nová Dubnica 2017 - hrubá stavba
 • Rodinný dom Trenčianska Turná 2017 II. etapa dokončenie
 • Základy pod stroj Vertiv Nové Mesto nad Váhom -  Laser True 2016/17
 • Prístavba Autoštýl Trenčianska Turná 2017
 • Rekonštrukcia RD Trenčianske Stankovce 2017
 • RD Trenčianska Teplá 2017 - hrubá stavba
 • Rekonštrukcia OU Velké Bierovce 2017
 • Rekonštrukcia RD T.Turá 2017 hrubá stavba 2017
 • RD Púchov - hrubá stavba 2018
 • Rekonštrukcia spoločenského domu T.Stankovce 2017/18
 • RD Trenčianska Turná 2017/2018betónov
 • Betónové konštrukcie Heitec Trenčianska Turná
 • Rekonštrukcia bytu 28.oktobra Trenčín
 • HFNaJUS - Rekonštrukcia sociálnych zariadení
 • Predajné a servisné priestory Autoštýl Trenčianska Turná JLR
 • Rekonštrukcia Spoločenského domu  I.a II. etapa v Trenčianskych Stankovciach
 • Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice v obci Trenčianske Stankovce
 • Prístavba domu - Zlatovská trenčín
 • Základ pod stroj FSGC
 • sanácia balkonu UPSVR
 • Reklamný panel CEMDESIGN
 • Mlynica Horné Srnie
 • Predajné a servisné priestory Autoštýl pre Jaguar LandRover
 • Sklad NO Rona Lednické Rovné
 • Prístavba bytu č.5 Trenčín
 • Prístavba autosalonu Alfa-Romeo
 • Zníženie energetickej náročnosti budov OU Malá Hradná
 • Materská škola Trenčianske Stankovce